paiw.pl

Obsługa prawa cywilnego w zakresie odszkodowań w Warszawie

Profesjonalne usługi z zakresu prawa cywilnego, odnoszące się do dochodzenia odszkodowań wynikających z tytułu zarówno błędu lekarskiego jak i np. wypadków komunikacyjnych, to jedna z usług oferowanych przez warszawską kancelarię Bartosiak & Wspólnicy. Adwokaci roszczą odszkodowania w Warszawie, indywidualnie podchodząc do każdego klienta i rozpatrując jego sprawę w pełni profesjonalnie. Obsługa prawa cywilnego obejmuje dochodzenie odszkodowań zarówno od pracodawców z tytułu wypadku przy pracy, towarzystw ubezpieczeniowych ze względu na poniesione straty leczenia jak i mienia w wyniku wypadku drogowego lub innego zdarzenia losowego, szpitali i lekarzy, którzy doprowadzili do błędu w sztuce lekarskiej mającego w skutkach szkody fizyczne klienta lub śmierć rodziny.Kompleksowe usługi od rozpoczęcia, aż do zakończenia sprawy cywilnejKancelaria prowadząc sprawę klienta z tytułu roszczenia odszkodowania zajmuje się kompleksową obsługą prawną, obejmującą porady prawne jak i prowadzenie sprawy na etapie przedsądowym oraz reprezentowanie osoby poszkodowanej podczas procesu sądowego. Kancelaria Bartosiak & Wspólnicy specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu wypadków drogowych, w których egzekwowane jest świadczenie z OC od sprawcy wypadku, renta oraz zadośćuczynienie pokrywające zwrot kosztów poniesionych na leczenie poszkodowanego, w przypadku wypadków przy pracy czy wypadków rolniczych, gdzie roszczone jest prawo do renty oraz zadośćuczynienia. Fo odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego prawo mają także osoby poszkodowane w wyniku błędu lekarskiego, wskutek którego śmierć poniósł członek rodziny lub odniesione zostały straty fizyczne.Kancelaria Adwokacka Bartosiak & Wspólnicy
Aleja Solidarności 119/125
00-897 Warszawa
tel. 48 22 308 55 00

Zobacz także:

Zaufana kancelaria prawna

Zaufana kancelaria prawna